Prehľad trhu - prehľad ceny tovarov podľa mesiaca

Názov tovaru Dopyt Ponuka Ref. cena Akcie
Meď prášková 99.999 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
Titán Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
Nikel Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Rožňavská 7
821 02 Bratislava
© 1992-2015 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966