Typ Čas vytvorenia Posledná zmena Termín plnenia Tovar Lot (tn) Množstvo (lot) Min (lot) Cena (€) Parita Miesto