Prehľad pokynov

Typ Čas vytvorenia Posledná zmena Termín plnenia Tovar Lot (tn) Množstvo (lot) Min (lot) Cena (€) Parita Miesto Menu
V systéme aktuálne nie je aktívny žiadny pokyn
Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Rožňavská 7
821 02 Bratislava
© 1992-2015 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966